Molntjänster kan säkerställa varaktig fred på jorden

ozgurMolnetLeave a Comment

Som säkerhetschef förväntas du då och då ha insatta åsikter om säkerhet. I vår bransch förväntar sig nog många att molnsäkerhet bör innehålla någonting om kryptering, integritet eller datalagring. Förstå mig rätt, jag hade kunnat skriva många spaltmeter om dessa ämnen men idag vill jag prata om molnet och säkerhet i ett mycket större perspektiv. Molntjänster i sig kan säkerställa … Read More

Cloud services can alone ensure lasting world peace

ozgurCSOLeave a Comment

As a CSO you are expected to have informed opinions regarding security every now and then. In our line of business most people would expect security and cloud to include talks about encryption and privacy and data storage. And don’t get me wrong I could talk at length about these topics but I would like to talk about the big picture regarding cloud and security. … Read More

▶ #CloudBeerStockholm

ozgurCloudBeerLeave a Comment

Förra veckan genomförde vi ett grymt #CloudBeerStockholm event. Detta var sista tillfället för i år och nu ser vi fram emot kommande träffar under 2016. #CloudBeer är en serie avslappnade träffar där molnnördar som oss själva träffas och diskuterar just molnet. Skön atmosfär, öppna diskussioner och nätverkande är våra ledord och alla är välkomna att presentera på #CloudBeer. Det kan … Read More

▶ #CloudBeerStockholm

ozgurCloudBeerLeave a Comment

We had a fantastic #CloudBeer meetup in Stockholm last week. This meetup was the last one of the year and we now look forward to the upcoming meetups in 2016. The #CloudBeer meetups are casual events that evolve around a relaxed atmosphere, good food and cloud computing. Anything goes and we are happy to invite anyone who wants to give … Read More

Longing for the OpenStack release that has equal number of men and women as contributors

ozgurOpenStackLeave a Comment

  The beast is loose. Open Stack has evolved from this simple matter of managing virtual machines to this entity that slowly takes over all information infrastructure. Open Stack has become the Bable fish of information management. It’s reach is across all vendors and regions in one unifying language. Having lived to see the evolution of Internet and smart phones … Read More

▶ Auto-scaling in Practice

ozgurAutoscaling1 Comment

How do we do auto-scaling in practice? Where do we begin and what changes, if any, do we need to make to our application? Are there any other things we need to consider? This is the third post in the series on auto-scaling. Auto-scaling, a primer started off with the basics, described the problem auto-scaling solves, introduced some terms, and … Read More

▶ Autoskalning i praktiken

ozgurOkategoriseradLeave a Comment

Hur autoskalar vi i praktiken? Var börjar man och vilka förändringar, om några, måste vi göra i vår applikation för att kunna autoskala? Finns det fler saker vi måste tänka på? Detta är det tredje inlägget i serien om autoskalning. Introduktion till autoskalning inledde med grunderna: beskrev problemet som autoskalning löser, introducerade några termer och motiverade varför autoskalning är viktigt. … Read More