Folksam väljer IT-infrastruktur från City Network

ozgurNyheterLeave a Comment

Folksam har nyligen lagt en ny it-strategi där en av delarna innebär ökat fokus på Iaas-tjänster vilket ledde till en upphandling av molntjänster för drift av infrastruktur. Valet föll på City Networks tjänst City Cloud for Bank & Finance. Att City Cloud for Bank & Finance är dedikerad för bank- och finansbranschen och andra högsäkerhetsföretag, samt baserad på den öppna … Read More

Folksam chose City Network as their IaaS partner

ozgurNews1 Comment

Folksam, one of the leading insurance and pension savings companies in Europe recently implemented a new IT strategy which includes an increased focus on IaaS. This led to the procurement of cloud services for the companies IT-infrastructure and Folksam selected City Networks’ service City Cloud for Bank & Finance. City Cloud for Bank & Finance is dedicated to the financial … Read More

Träffa oss på #CloudBeerStockholm den 12:e maj!

ozgurEventLeave a Comment

Det är dags för en ny #CloudBeer-träff i Stockholm. Boka en plats till träffen nedan. Intresserad av att tala på träffen? Vi uppmanar alla att dela sina idéer och tankar på #CloudBeer. Dela med dig av din kod, visa upp dina kunskaper, berätta om en utmaning du har eller vad du än har på hjärtat. Välj biljettypen ”Call for speakers” … Read More

Join #CloudBeerStockholm on May 12!

ozgurEventsLeave a Comment

It is time for another CloudBeer meetup in Stockholm and we are announcing it early this time. Join the meetup on May 12 by registering below. Interested in speaking at the meetup? We encourage all our friends to share their thoughts at #CloudBeer. Share your code, show your skills, present a challenge, pitch for collaboration or whatever else you might … Read More

Molntjänster kan säkerställa varaktig fred på jorden

ozgurMolnetLeave a Comment

Som säkerhetschef förväntas du då och då ha insatta åsikter om säkerhet. I vår bransch förväntar sig nog många att molnsäkerhet bör innehålla någonting om kryptering, integritet eller datalagring. Förstå mig rätt, jag hade kunnat skriva många spaltmeter om dessa ämnen men idag vill jag prata om molnet och säkerhet i ett mycket större perspektiv. Molntjänster i sig kan säkerställa … Read More

Cloud services can alone ensure lasting world peace

ozgurCSOLeave a Comment

As a CSO you are expected to have informed opinions regarding security every now and then. In our line of business most people would expect security and cloud to include talks about encryption and privacy and data storage. And don’t get me wrong I could talk at length about these topics but I would like to talk about the big picture regarding cloud and security. … Read More

▶ #CloudBeerStockholm

ozgurCloudBeerLeave a Comment

Förra veckan genomförde vi ett grymt #CloudBeerStockholm event. Detta var sista tillfället för i år och nu ser vi fram emot kommande träffar under 2016. #CloudBeer är en serie avslappnade träffar där molnnördar som oss själva träffas och diskuterar just molnet. Skön atmosfär, öppna diskussioner och nätverkande är våra ledord och alla är välkomna att presentera på #CloudBeer. Det kan … Read More

▶ #CloudBeerStockholm

ozgurCloudBeerLeave a Comment

We had a fantastic #CloudBeer meetup in Stockholm last week. This meetup was the last one of the year and we now look forward to the upcoming meetups in 2016. The #CloudBeer meetups are casual events that evolve around a relaxed atmosphere, good food and cloud computing. Anything goes and we are happy to invite anyone who wants to give … Read More

Longing for the OpenStack release that has equal number of men and women as contributors

ozgurOpenStackLeave a Comment

  The beast is loose. Open Stack has evolved from this simple matter of managing virtual machines to this entity that slowly takes over all information infrastructure. Open Stack has become the Bable fish of information management. It’s reach is across all vendors and regions in one unifying language. Having lived to see the evolution of Internet and smart phones … Read More

▶ Auto-scaling in Practice

ozgurAutoscaling1 Comment

How do we do auto-scaling in practice? Where do we begin and what changes, if any, do we need to make to our application? Are there any other things we need to consider? This is the third post in the series on auto-scaling. Auto-scaling, a primer started off with the basics, described the problem auto-scaling solves, introduced some terms, and … Read More