Certifieringar


Våra organisatoriska och datacenter-specifika ISO-certifieringar.
Organisation
Company Owners Company Management Network Administrators System Administrators Developers SIRT
Location Karlskrona Karlskrona & Stockholm Karlskrona Karlskrona Karlskrona Karlskrona
Jurisdictions Sweden & EU Sweden & EU Sweden & EU Sweden & EU Sweden & EU Sweden & EU
Certifications ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001
ISO 14001 ISO 14001 ISO 14001 ISO 14001 ISO 14001 ISO 14001
ISO 22301 ISO 22301 ISO 22301 ISO 22301 ISO 22301 ISO 22301
ISO 27001 ISO 27001 ISO 27001 ISO 27001 ISO 27001 ISO 27001
ISO 27010 ISO 27010 ISO 27010 ISO 27010 ISO 27010 ISO 27010
ISO 27013 ISO 27013 ISO 27013 ISO 27013 ISO 27013 ISO 27013
ISO 27015* ISO 27015* ISO 27015* ISO 27015* ISO 27015* ISO 27015*
ISO 27017 ISO 27017 ISO 27017 ISO 27017 ISO 27017 ISO 27017
ISO 27018 ISO 27018 ISO 27018 ISO 27018 ISO 27018 ISO 27018
*Revoked but controls still apply
Compliant Cloud Data Centers
Frankfurt London Stockholm 1 Stockholm 2 Karlskrona
Jurisdictions Germany & EU UK & EU Sweden & EU Sweden & EU Sweden & EU
DR Backup Location Frankfurt am Main London Karlskrona Karlskrona Stockholm
Certifications ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001
ISO 14001 ISO 14001 ISO 14001 ISO 14001 ISO 14001
ISO 22301 ISO 22301 ISO 22301 ISO 22301 ISO 22301
ISO 27001 ISO 27001 ISO 27001 ISO 27001 ISO 27001
ISO 27010 ISO 27010 ISO 27010 ISO 27010
ISO 27013 ISO 27013 ISO 27013 ISO 27013
ISO 27015* ISO 27015* ISO 27015* ISO 27015*
ISO 27017 ISO 27017 ISO 27017 ISO 27017
ISO 27018 ISO 27018 ISO 27018 ISO 27018
*Revoked but controls still apply

Kom igång


Släpp loss kraften i City Cloud för alla dina verksamhetskritiska tjänster.