Funktioner

Säkerhet


Fysisk och logisk säkerhet av högsta klass är en förutsättning för att vi ska kunna hantera din information på ett säkert sätt. Redundans, backupsystem och säker åtkomst till vår utrustning är en självklar del av vårt ständiga säkerhetsarbete.
  • Physical security

    Ensuring operational excellence is critical for our business. 2N and N+1 configurations for all critical systems and access barriers are the minimum level of protection in any of our public cloud locations accross the globe. Our entire network of public clouds and interconnected data centers are equipped with DDoS mitigation systems.

Physical securityEnsuring operational excellence is critical for our business. 2N and N+1 configurations for all critical systems and access barriers are the minimum level of protection in any of our public cloud locations accross the globe. Our entire network of public clouds and interconnected data centers are equipped with DDoS mitigation systems.

Logical securityOur equipment and systems can only be managed by authorized personel and each action is logged to ensure traceability. The security mindset, in all aspects of what we do, is well anchored in our board and management teams who are also responsible for evaluating and conducting our change management process.

ComplianceOur company rests on a foundation of processes that ensure high quality, security and compliance in every aspect of our business. We are certified according to ISO 9001, 14001, 27001, 27015 and 27018 – internationally recognised standards for quality, information security and sustainability.

Fysisk säkerhet


Att säkerställa överlägsen driftsäkerhet är av yttersta vikt för vår verksamhet. 2N och N+1 konfigurationer för alla kritiska system samt accessrättigheter är ett minimikrav för alla våra serverhallar runt om i världen. Hela vårt nätverk av publika moln och sammankopplade serverhallar är utrustade med särskilda system som är designade för att mitigera DDoS attacker.

Logiskt säkerhet


Våra system och vår utrustning kan endast hanteras av auktoriserad personal och varje åtgärd loggas för att säkerställa spårbarhet. Säkerhetstänket, i alla aspekter av vår verksamhet, är väl förankrat genom hela organisationen där ledningsgruppen är ansvarig för att utvärdera och utföra våra change management processer.

Regelefterlevnad


Vår organisation vilar på en stabil grund som utgörs av processer för att säkerställa hög kvalitet, säkerhet och regelefterlevnad. Vi är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 27001, 27015 och 27018 – internationellt erkända standarder för kvalitetssäkring, informationssäkerhet och hållbarhet.

Kom igång


Släpp loss kraften i City Cloud för alla dina verksamhetskritiska tjänster.