Partnerprogram

 

Partner Program

Ett partnerskap – flera incitament

City Network fokuserar på att främja tillväxt, tillgänglighet och regelefterlevnad på en global skala genom våra innovativa IT-infrastrukturlösningar.

Genom att ingå ett partnerskap med oss får du tillgång till och kan benämna City Cloud, vår publika molntjänst med global närvaro, som ditt alldeles egna publika moln. Ta del del av vår expertis inom OpenStack och regelefterlevnad och dra nytta av finansiella incitament, utbildning och gemensam marknadsföring för att utveckla och främja din tillväxt.


Bli en återförsäljare av City Cloud

Ta hand om hela affären med ett eget publikt moln med global närvaro.

City Cloud är en ledande IaaS baserad på OpenStack som finns tillgänglig i 8 regioner världen över. Våra återförsäljare varierar i storlek och finns i flera branscher men har alla en sak gemensamt – de överlåter utbyggnaden och underhållet av ett globalt moln till experterna.

Våra återförsäljare stoltserar med möjligheten att inte bara tillhandahålla sina egna produkter och tjänster utan även den underliggande infrastrukturen.


Få utbildning

Ge din organisation och dina kunder en konkurrensfördel.

Att bygga ett globalt OpenStack-baserat moln kräver en hel del resurser. Kunskapen hos vår personal och vår omfattande erfarenhet av att bygga publika, privata, branschspecifika och hybrida moln är vad vi kan erbjuda dig som partner.

Låt oss bli din källa till kunskap inom moln, regelefterlevnad och IT-infrastruktur och guida dig och dina kunder genom en av digitaliseringens grundläggande förutsättningar – att anamma molnet.


Tillhandahåll lösningar

IT-infrastruktur är ryggraden hos nästan alla IT-bolag. Att vara en av de i särklass viktigaste leverantörerna innebär en hel del ansvar.

Våra kunder förlitar sig inte bara våra tjänster men även på vår kompetens och vårt omdöme. De vänder sig ofta till oss för att få rådgivning när de undersöker nya teknologier, lösningar och resurser som måste kunna gå hand i hand med deras existerande IT-infrastruktur.

Vår huvudsakliga uppgift är att ta väl hand om våra kunder och som ett led i den strävan samarbetar vi enbart med tillförlitliga och trovärdiga leverantörer.


Ansökningsformulär

 

 

Inom delar av vårt partnerprogram är du intresserad av? *
Har du ett samarbete med andra IaaS-leverantörer? * 


Partners i urval


Tieto DevOps Space (TDS) is a self-service for DevOps tooling containing general Project as well as Development, Test, Continuous Integration, Continuous Delivery and Continuous Deployment tools and environments. Tieto DevOps Space is available as a public Cloud service hosted on CityCloud.

Lär dig mer

       

ISO 9001   ISO 14001   ISO 27001   ISO 27015   ISO 27018

Professional Services
Pricing

       


ISO 9001   ISO 14001   ISO 27001  
ISO 27015   ISO 27018

       


ISO 9001   ISO 14001   ISO 27001  
ISO 27015   ISO 27018