Lösningar

Lösningar

Branschspecifikt Moln


För att möta branschspecifika krav på säkerhet och hög tillgänglighet uppfyller City Network och våra tjänster en rad relevanta och internationella ISO-standarder och regelverk.

Genom våra branschspecifika moln, som lever upp till en rad olika säkerhetskrav, över flera datahallar kan vi erbjuda infrastruktur som tjänst för branscher med särskilda krav på säkerhet och hög tillgänglighet. Genom att säkerställa att våra kunder kan efterleva krav som ställs på lagring av finansiell data, patientdata och statlig information kan företag inom finansiella sektorn, försäkring, hälso- och sjukvård och statliga myndigheter ta del av alla fördelar som vårt publika moln erbjuder.


Kontakta oss!

 • Regelefterlevnad

  Skapa dina tjänster i våra branschspecifika moln

 • Betala bara för det du använder

  Semi-privat moln med samma fördelar som ett publikt

 • Hybridmodell

  Skala ut från din primära serverhall och rakt in i något av våra branschspecifika moln

 • Direktavtal

  Vi möter din organisations behov och anpassar dem efter de krav som ställs på din bransch.

branschspecifika Moln


För att möta branschspecifika krav på säkerhet och hög tillgänglighet uppfyller City Network och våra tjänster en rad relevanta och internationella ISO-standarder och regelverk.

Genom våra branschspecifika moln, som lever upp till en rad olika säkerhetskrav, över flera datahallar kan vi erbjuda infrastruktur som tjänst för branscher med särskilda krav på säkerhet och hög tillgänglighet. Genom att säkerställa att våra kunder kan efterleva krav som ställs på lagring av finansiell data, patientdata och statlig information kan företag inom finansiella sektorn, försäkring, hälso- och sjukvård och statliga myndigheter ta del av alla fördelar som vårt publika moln erbjuder.


Kontakta oss!
 • Regelefterlevnad

  Skapa dina tjänster i våra branschspecifika moln.

 • Betala bara för det du använder

  Semi-privat moln med samma fördelar som ett publikt.

 • Hybridmodell

  Skala ut från din primära serverhall och rakt in i något av våra branschspecifika moln.

 • Direktavtal

  Vi möter din organisations behov och anpassar dem efter de krav som ställs på din bransch.