Professional Services

Prislista


Cloud infrastructure, distributed storage, professional education: open platforms matter.

If you’re architecting a data center, deploying a storage platform, or providing an environment for people to train and learn on, locking yourself into proprietary technology is not an option.

At hastexo, we believe in open technology, open innovation, and open learning. We build open solutions, and we help you build them.City Credits are what you buy in order to use our services. Think of them like a currency.

All of our Professional Services have a price in City Credits. That makes credits enormously flexible: whether you want to engage us for quick remote help, or an on-site training workshop, or multi-week consulting — you just buy as many City Credits as you need.

City Credits scale as your needs scale: our attractive discount model ensures that as you buy more, the price per credit drops significantly. But if a tiny credit package is what you need, we have that in store too. You can buy as few as 6, equivalent to one hour of remote consulting.


City Credits


Discounts are not limited to a specific type of service. Say you're booking on-site consulting combined with classroom training, and both combined put your number of purchased credits in the 80+ bracket, you're eligible for a 15% discount on everything!

Additional discounts are available for non-profit and charitable organizations. Please contact us for details.


Discounts
Credits on order Volume discount Ideal for
Less than 20 N/A Quick help!
20-39 5% Availability Checkup, Open-Enrollment Training (single attendee)
40-79 10% 1 day On-Site Consulting
80-159 15% Customized Multi-Day On-Site Training
160-319 20% 1 week On-Site Consulting, Open-Enrollment Training (multiple attendees)
320-639 25% Complex projects, OEM Consulting
More than 640 30% Long-Term Partnership

Prislista


City Credits är vad du köper för att kunna använda våra tjänster. Se dem som en valuta.

IT infrastruktur, distribuerad lagring, professionell utbildning: öppna plattformar har betydelse.

Om du bygger en egen datahall, lagringsplattform eller tillhandahåller en plattform för utbildning är det viktigt att inte bygga in sig i proprietära teknologier.

Vi tror på öppna teknologier, öppen innovation och öppet lärande. Vi bygger öppna lösningar och hjälper dig att göra detsamma.


City Credits are what you buy in order to use our services. Think of them like a currency.

All of our Professional Services have a price in City Credits. That makes credits enormously flexible: whether you want to engage us for quick remote help, or an on-site training workshop, or multi-week consulting — you just buy as many City Credits as you need.

City Credits scale as your needs scale: our attractive discount model ensures that as you buy more, the price per credit drops significantly. But if a tiny credit package is what you need, we have that in store too. You can buy as few as 6, equivalent to one hour of remote consulting.


City Credits


Rabatter är inte begränsat till enskilda tjänster utan dras automatiskt av i takt med att du köper City Credits.

Ideella organisationer erbjuds ytterligare rabatter. Kontakta oss för mer information.


Rabatter
Antal beställda City Credits Volymrabatt Passar för
Färre än 20 N/A Snabb hjälp!
20-39 5% Undersökning av tillgänglighet, Utbildning i City Cloud Academy (en kursdeltagare)
40-79 10% 1 dag rådgivning på plats hos ditt företag
80-159 15% Skräddarsydd utbildning på plats hos ditt företag
160-319 20% 1 vecka rådgivning på plats hos ditt förerag, Utbildning i City Cloud Academy (flera deltagare)
320-639 25% Komplexa projekt, OEM rådgivning
Mer än 640 30% Långsiktigt partnerskap

Kontakta Professional Services


Kom igång


Släpp loss kraften i City Cloud för alla dina verksamhetskritiska tjänster.       

ISO 9001   ISO 14001   ISO 27001   ISO 27015   ISO 27018

       


ISO 9001   ISO 14001   ISO 27001  
ISO 27015   ISO 27018