Regioner och tjänster


Vi erbjuder publika, privata och hybrida molntjänster samt fristående molntjänster för regulatoriskt utsatta branscher – Compliant Cloud.

All future release dates presented here are rough estimations and can change at any time.

Cloud Services
  Frankfurt London Stockholm Karlskrona New York Dubai Tokyo
Public Cloud Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Private Cloud Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Compliant Cloud Q2 2020 N/A 2 zones 1 zone N/A N/A N/A

Kom igång


Släpp loss kraften i City Cloud för alla dina verksamhetskritiska tjänster.